ดูแล-ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

สถานที่ : บ้านพักส่วนบุคคล

Project : งาน Service ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ เช็คค่าเกลือในสระ

สถานที่ : วัณณาบุรี

Project : งาน Service ดูดสระ เติมเคมี ปรับค่าเคมี

สถานที่ : Anchan Grand

Project : งาน Service ดูแลสระว่ายน้ำครบวงจร

สถานที่ : Personal Pool

Project : ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

สถานที่ : อัญชัญฮิลล์ B32

Project : ตักขยะ ล้างถังกรอง ขัดสระว่ายน้ำ

สถานที่ : บ้านพักส่วนบุคคล

Project : ทำความสะอาดสระ เติมเกลือสระว่ายน้ำ เปลี่ยนกระเบื้องสระว่ายน้ำ (หินซาคาบูมิ)

สถานที่ : Casa Signature

Project : ดูดสระ ขัดสระ เติมเกลือสระว่ายน้ำ

สถานที่ : At Night Phuket

Project : ตั้งโมบาย, ทำ Backwash ถังกรองสระ, เติมเคมีสระว่ายน้ำ, ตักขยะ

สถานที่ : Surin Heights

Project : ดูดสระ ขัดสระ ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

สถานที่ : Anchan Grand Resident

Project : ดูดตะกอนปรับสภาพน้ำ ทำความสะอาดบ่อพอน

สถานที่ : Personal Resident แหลมหิน

Project : ทำความสะอาดใบไม้ในสระ + ดูดตะกอนสระว่ายน้ำ

สถานที่ : Anchan Grand Resident

Project : เติมเกลือปรับสภาพน้ำสำหรับ “สระว่ายน้ำระบบเกลือ”

สถานที่ : Personal Resident & Commercial Resident In Phuket

Project : ปรับสภาพน้ำ ทำความสะอาด เช็คค่า pH ในสระว่ายน้ำ