ดูแล-ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

สถานที่ : Anchan Hill

Project : ปรับค่าน้ำในสระ รันระบบสระว่ายน้ำ ก่อนส่งมอบงาน

สถานที่ : Anchan Grand

Project : งาน Service ดูแลสระว่ายน้ำครบวงจร

สถานที่ : Personal Pool

Project : ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

สถานที่ : Anchan Grand Resident

Project : ดูดตะกอนปรับสภาพน้ำ ทำความสะอาดบ่อพอน

สถานที่ : Personal Resident แหลมหิน

Project : ทำความสะอาดใบไม้ในสระ + ดูดตะกอนสระว่ายน้ำ

สถานที่ : Anchan Grand Resident

Project : เติมเกลือปรับสภาพน้ำสำหรับ “สระว่ายน้ำระบบเกลือ”

สถานที่ : Personal Resident & Commercial Resident In Phuket

Project : ปรับสภาพน้ำ ทำความสะอาด เช็คค่า pH ในสระว่ายน้ำ