การติดตั้งเครื่องเกลือสระว่ายน้ำ

การติดตั้งเครื่องเกลือ

 

สารบัญ

1.ระบบเกลือของAutoChlor

2.รูปแบบการติดตั้งเครื่องเกลือสระว่ายน้ำ

3.การปรับระดับทำงานของเครื่องเกลือ AutoChlor RP

4.การตั้งเวลาเครื่องเกลือ AutoChlor RP

5.การคำนวณปริมาตรน้ำในการเติมเกลือสระว่ายน้ำ

6.คำอธิบายสถานะไฟของเครื่องเกลือสระว่ายน้ำ AutoChlor RP

7.การวัดค่าเกลือในสระว่ายน้ำด้วยตนเอง (แบบง่าย)

ระบบเกลือของ AutoChlor

เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั่วโลกมาเป็นเวลา 25 ปี ที่มั่นใจในประสิทธิภาพของเครื่อง โดยผ่านการทดสอบมาตรฐานของประเทศออสเตรเลีย ที่ทำให้ผู้ใช้งานทั่วโลกได้สัมผัสกับระบบเกลือที่ดีที่สุดต่อการฆ่าเชื้อในสระว่ายน้ำ ทำงานร่วมกับเกลือบริสุทธิ์ที่เติมลงในเครื่อง ตลอดอายุการทำงานของเครื่อง

ข้อแนะนำ ควรถอดล้างกระบอกเซลล์ทุก 4-5เดือนเพื่อให้เครื่องทำงานได้ 100% ตลอดเวลา

Autochlor AbsolutePool เครื่องเกลือ สระว่ายน้ำ

AutoChlor RP SaltChlorinator (Automatic Cell Cleaning)

เครื่องเกลือ AutoChlor RP15T-RP150T โมเดล RP เครื่องสามารถสลับขั้วล้างเซลล์ได้ตัวเองอัตโนมัติ ผลิตจากประเทศออสเตรเลีย ที่รองรับสภาพอากาศร้อนชื้นในประเทศออสเตรีเลีย รวมถึงประเทศไทย ทำให้เครื่องมีความทนความชื้นได้ดี สามารถติดตั้งในห้องปั๊มที่อยู่ใต้พื้นได้

ข้อควรระวัง ไม่ควรนำสารเคมีเก็บในห้องปั๊มเนื่องจากจะทำให้เกิดการกัดกร่อนเร็วขึ้น และทำให้ตัวเครื่องเสียหายเร็วขึ้น

สารเคมีที่ทำให้เกิดการเสียหาย กรดเกลือทุกชนิด คลอรีนทุกชนิด

รูปแบบการติดตั้งเครื่องเกลือสระว่ายน้ำ

ชุดกระบอกเซลล์ให้ติดตั้งตามภาพด้านบนในตำแหน่งของท่อน้ำจ่ายเข้าสระว่ายน้ำเพื่อการติดตั้งที่ถูกต้อง

ติดตั้งเครื่องเกลือ

ภาพตัวอย่างงานติดตั้งจริง

ติดตั้งเครื่องเกลือกับถังกรอง

ติดตั้งเครื่องเกลือตามรูปแบบนี้ เพื่อป้องกันคลอรีนแก๊สไหลย้อนเข้าถังกรอง

สถานะการทำงานเครื่องเกลือ

การปรับระดับการทำงานของเครื่องเกลือ AutoChlor RP

ปุ่มปรับระดับการทำงานของเครื่อง สามารถเพิ่มหรือลดกำลังของเครื่องได้ที่ปุ่มนี้ โดยเริ่มที่ 10 – 100% โดยให้ปรับหมุนขึ้นเพื่อเพิ่ม หรือหมุนลงเพื่อลดระดับการทำงานตามต้องการ

การตั้งเวลาเครื่องเกลือ AutoChlor RP

ปุ่มปรับระดับการทำงานของเครื่อง สามารถเพิ่มหรือลดกำลังของเครื่องได้ที่ปุ่มนี้ โดยเริ่มที่ 10 – 100% โดยให้ปรับหมุนขึ้นเพื่อเพิ่ม หรือหมุนลงเพื่อลดระดับการทำงานตามต้องการ

นาฬิกาตั้งเวลาของเครื่องเกลือ (Timer)

นาฬิกาตั้งเวลาของเครื่อง AutoChlor และปุ่มสั่งเปิด/ปิดเครื่อง โดยเมื่อทำการติดตั้งเครื่องเกลือเรียบร้อยแล้ว ให้ติดตั้งท่อน้ำจ่ายเกลือเข้าสระว่ายน้ำกับกระบอกเซลล์

ขั้นตอนต่อมาการเปิดเครื่องแนะนำให้กดสวิตซ์ไปที่ Bypass เพื่อให้เครื่องรอไฟจากปั๊ม หมายถึงการต่อสายไฟให้โดยนำสายไฟของคอนโทรลเครื่องเกลือไปต่อกับตำแหน่งเดียวกับที่ไฟจ่ายให้กับปั๊ม เพื่อป้องกันการตั้งเวลาที่ไม่สัมพันธ์กัน อาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ เครื่องเกลือทำงานแต่ปั๊มไม่ทำงาน และอาจจะเกิดความเสียหายกับกระบอกเซลล์ได้ จึงต้องพึงระวังการติดตั้งให้มาก แต่หากต้องการใช้เครื่องเกลือไปควบคุมปั๊ม ให้ผลักสวิตซ์ไปที่ Timer เครื่องเกลือก็จะจ่ายไฟให้ปั๊มทำงานได้เช่นกันแต่การทำวิธีนี้แนะนำให้ติดตั้งอุปกรณ์แมคเนติค รีเลย์ ติดตั้งก่อนจ่ายไฟไปที่ปั๊ม เพื่อป้องกันปั๊มกระชากไฟ OFF หรือการสั่งปิดเครื่องอัตโนมัติ

เติมเกลือสระว่ายน้ำ

การคำนวณปริมาตรน้ำในการเติมเกลือสระว่ายน้ำ

(เครื่องต้องการค่าเกลือที่ละลายในน้ำ ประมาณ 4,000-5,000 PPM)

ตัวอย่าง การคำนวณปริมาตรน้ำ เพื่อนำค่าที่ได้ไปคำนวณให้ได้ค่าความเค็มของน้ำในสระที่ถูกต้อง

1.สระสกิมเมอร์ (Skimmer)

สูตร กว้าง x ยาว x ลึก = ปริมาณน้ำในสระ (หน่วยเป็นคิว)

ตัวอย่าง ขนาดสระ 4 x 8 x 1.4 = 44.80 Q

การเติมเกลือให้ได้ค่าความเค็มตามที่เครื่องต้องการคือ น้ำ 1 Q = เกลือ 4.2 Kg.

ดังนั้น ปริมาณน้ำในสระ X 4.2 Kg. = 44.80 X4.2 = 188.16 Kg.

จะได้เกลือที่ต้องเติมลงในสระว่ายน้ำทั้งหมด เท่ากับ 188.16 Kg.

หากเกลือ 1 ถุง = 25 Kg. จะได้ 188.16 / 25 = 7.53 กระสอบ (ให้เติม 8 กระสอบ)

เป็นปริมาณเกลือที่เครื่องต้องการค่าความเค็มสำหรับการทำงานครั้งแรก

 

2.สระว่ายน้ำล้น (Over Flow)

สูตร กว้าง x ยาว x ลึก +10% = ปริมาณน้ำในสระ (หน่วยเป็นคิว)

ตัวอย่าง ขนาดสระ 4 x 8 x 1.4 (+10%) = 49.82 Q

การเติมเกลือให้ได้ค่าความเค็มตามที่เครื่องต้องการคือ น้ำ 1 Q = เกลือ 4.2 Kg.

ดังนั้น ปริมาณน้ำในสระ X 4.2 Kg. = 49.82 X4.2 = 209.25 Kg.

จะได้เกลือที่ต้องเติมลงในสระว่ายน้ำทั้งหมด เท่ากับ 209.25 Kg.

หากเกลือ 1 ถุง = 25 Kg. จะได้ 209.25 / 25 = 8.37 กระสอบ (ให้เติม 9 กระสอบ)

เป็นปริมาณเกลือที่เครื่องต้องการค่าความเค็มสำหรับการทำงานครั้งแรก

คำอธิบายสถานะไฟของเครื่องเกลือสระว่ายน้ำ

1.Salt Higher Than Necessary หมายถึง เกลือในสระมีมากเกินไป จะมีไฟกระพริบและเสียงแจ้งเตือน “ตี๊ด” ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อค่าเกลือมีความเค็มเกิน 10 ppm

2.Salt Low หมายถึงเกลือในสระน้อย เมื่อค่าเกลือหรือค่าความเค็มที่ละลายในน้ำมีน้อยจะทำให้การทำงานของเครื่องเกลือแปลงเป็นคลอรีนได้น้อย และถ้าไม่มีการเติมเกลือเพื่อปรับสมดุลน้ำ จะทำให้เกิดตะไคร่น้ำเกาะตามผิวกระเบื้องได้

3.Power On หมายถึงเครื่องเปิดทำงาน หรือกระพริบและมีเสียงเตือน คือน้ำไม่เต็มกระบอกเซลล์หรือ ไม่ถึงระดับเช็คโฟล

4.Over Load เฉพาะเมื่อไฟสีเหลืองกระพริบและมีเสียงร้องเตือน เครื่องทำงานผิดปกติอาจจะเกิดจากกรณีที่น้ำไหลเข้ากระบอกเซลล์น้อยเกิดนไปหรือถังกรองตัน ทำให้เกิดความร้อนสะสม ในข้อนี้เกิดขึ้นได้กรณีของการใช้งานปกติ แต่เนื่องจากถังกรองตัน

กรณีถังกรองตัน จะทำให้น้ำผ่านเข้ากระบอกเซลล์ได้น้อย ปกติเครื่องจะกระพริบเพื่อแจ้งสถานะการสลับขั้วล้างเซลล์

*แนะนำให้ทำการปิดเครื่องและทำการล้างถังกรองให้เรียบร้อยก่อนเปิดเครื่องทำงานอีกครั้ง

ภาพการวัดค่าเกลือเอง

การวัดค่าเกลือแบบง่ายๆด้วยตนเอง

ให้ปรับเพิ่มปุ่มปรับสถานะการทำงานของเครื่องให้เป็น 100% เมื่อไฟสถานะปรับขึ้นเป็น 100% ได้ ก็แสดงว่ามีค่าเกลือเพียงพอต่อการใช้งาน

แต่ถ้าลองปรับแล้วไฟสถานะขึ้นไม่ถึง ให้เติมเกลือเพิ่มไปประมาณ 5% ของน้ำในสระ หน่วยที่คิดเป็นกระสอบ

ตัวอย่าง สะรว่ายน้ำที่มีปริมาณน้ำ 40Q = 40X5% = 2 กระสอบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: