การดูแลรักษาสระว่ายน้ำ

การดูแลรักษาสระว่ายน้ำ

การดูแลสระว่ายน้ำ คือ สิ่งสำคัญที่ต้องรู้ ต้องปฏิบัติเป็นประจำ หากคุณมีสระว่ายน้ำ หรือมีแผนที่จะสร้าง ย่อมจำเป็นต้องรู้วิธีการดูแลสระว่ายน้ำ ดังนี้

สิ่งที่ต้องรู้ในการดูแลรักษาสระว่ายน้ำ คือ ขั้นตอนการทำความสะอาด การตรวจสอบสภาพสระว่ายน้ำ เรียนรู้วิธีใช้งานสารเคมี ให้เข้าใจก่อนการใช้งานเพื่อความปลอดภัย เข้าใจระบบการหมุนเวียนน้ำในสระ และคอยตรวจสอบหมั่นทำความสะอาดถังกรอง

เพื่อให้อุปกรณ์สระว่ายน้ำต่างๆมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น และส่งผลให้สระว่ายน้ำของเราสะอาดปลอดภัย สะดวกต่อการใช้งาน และมีความสวยงามเป็นสเน่ห์ของบ้านและที่พักอาศัย  โดยการดูแลสระว่ายน้ำให้สะอาดและดูสวยงามอยู่เสมอก็จะประกอบไปด้วย . . .

สารบัญ

1.การทำความสะอาดสระว่ายน้ำและวัสดุอุปกรณ์สระว่ายน้ำ

2.การดูดตะกอนสระว่ายน้ำ

3.การใช้สารเคมีสระว่ายน้ำ

4.การทำความสะอาดเครื่่องกรองสระว่ายน้ำ โดยการ Back Wash

การทำความสะอาดสระว่ายน้ำและวัสดุอุปกรณ์สระว่ายน้ำ

ใบไม้ในสระว่ายน้ำ

-ช้อนใบไม้ เศษขยะ สิ่งสกปรกในสระว่ายน้ำออก อยู่เสมอ เพื่อให้ระบบกรองสระว่ายน้ำทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น

-ขัดกระเบื้อง พื้นสระ ผนัง เกรตติ้ง โดยเฉพาะร่องยาแนวกระเบื้องที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเพราะอาจจะมีคราบตะไคร่น้ำที่กำลังเติบโตอยู่ โดยอย่างน้อยขัดสัปดาห์ ละครั้ง  โดยแบ่งขัดเป็นช่วงๆ ในแต่ละวัน   หากขัดพื้นสระ ให้ไล่คราบสกปรกลงที่ Main Drain

– ทำความสะอาดบันได สไลด์เดอร์ กระดานกระโดด อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

-ถอดเกรตติ้งออกมาล้างด้วยผงซักฟอก 6 เดือน/ครั้ง หรือเมื่อเห็นสมควร

การดูดตะกอนสระว่ายน้ำ

ดูดตะกอนสระว่ายน้ำ

–  ขั้นตอนแรกให้ ปิดวาล์ว Suction

– ต่อมาให้เปิดวาล์ว Vacuum (ซึ่งโดยทุกครั้งจะต้องปิดวาล์ว Suction ก่อน และจะต้องเปิดฝาปิด Vacuum ภายในสระว่ายน้ำก่อนเปิดวาล์ว Vacuum ด้วย)

– นำเอาสายดูดตะกอนเสียบกับหัวดูดตะกอนสระว่ายน้ำ พร้อมนำด้ามอลูมิเนียมเสียบหัวดูดตะกอนก่อนใส่ลงไปในสระว่ายน้ำ

– เอาสายดูดตะกอนกรอกน้ำจนเต็มสายแล้วเสียบเข้ากับหัว Vacuum ข้างสระว่ายน้ำ จากนั้นจึงเริ่มดูดตะกอนในสระว่ายน้ำ

– ในกรณีที่ Vacuum ไม่ดูด อาจเกิดสาเหตุจากมีลมอยู่ในท่อหรือในสายดูด ให้ทำการไล่ลมออกก่อน โดยการกรอกน้ำให้เต็มสายดูดอีกครั้ง

– เมื่อทำการดูดตะกอนสระว่ายน้ำสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ปิดวาล์ว Vacuum ในห้องเครื่องก่อนอันดับแรก จากนั้นจึงเอาฝาไปปิด Vacuum ในสระว่ายน้ำ

– เปิดวาล์วให้ระบบปั๊มสระว่ายน้ำและถังกรองทำงานตามระบบ

การใช้สารเคมีสระว่ายน้ำ

เช็คค่า pH สระว่ายน้ำ

– ตรวจเช็คค่า pH และค่าคลอรีนทุกครั้งก่อนทำการเติมเคมีเพื่อที่จะได้ทราบค่า pH ในสระก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อทราบโจทย์ที่ต้องทำก่อนทำการปรับปรุงให้ค่า pH ในสระว่ายน้ำมีความสมดุล

– ในการเติมเคมี จะเริ่มโดยวิธีนำน้ำใส่ในถังก่อนเป็นอันดับแรก แล้วจึงนำเคมีผสมลงในน้ำ กวนให้เข้ากัน เทให้ทั่วสระ โดยจะทำการเทในส่วนที่ลึกมากกว่าส่วนอื่นๆ และควรเทให้ใกล้กับหัวจ่ายน้ำในสระว่ายน้ำ เพื่อให้เคมีกระจายไปทั่วสระว่ายน้ำ

-ในการเติมสารเคมีส่วนของคลอรีนและโซดาแอช สามารถเติมพร้อมกันได้  ส่วนกรดเกลือต้องเติมห่างกันอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

>>> การเติมสารเคมีสระว่ายน้ำ <<<

การทำความสะอาดเครื่องกรองสระว่ายน้ำ โดยการ Back Wash

BackWash

การ Back Wash คือ การทำความสะอาดถังกรองสระว่ายน้ำ เป็นการล้างย้อนถังกรอง ให้สะอาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกรองและยืดอายุการใช้งานถังกรอง โดยมีขั้นตอนดังนี้

-อันดับแรกให้ดูที่มาตรวัดความดันที่หน้าเครื่องกรอง หากสูงกว่า 20 PSI. แสดงว่าแผ่นกรองสกปรกต้องทำความสะอาด ดังนี้

– ปิดปั๊มสระ ปิดวาล์วด้านน้ำเข้าถังกรอง (วาล์วหน้าปั๊ม )

– เปิดวาล์ว DRAIN ใต้ถังกรอง

– เมื่อน้ำเริ่มไหลย้อนทางเพื่อไล่คราบสกปรกออกมา ให้สังเกตุดูน้ำจากท่อน้ำทิ้ง หรือจาก Side Glass โดยปล่อยให้เครื่องดำเนินการจนกว่าจะมองไม่เห็นคราบสกปรก ตะกอนหรือน้ำขุ่นมัว (หลังจากนั้นให้ใช้เวลาในการทำ BACK WASH  อีกประมาณ 3  นาที )

– หลังจากทำความสะอาดเครื่องกรองด้วยวิธี BACK  WASH  แล้ว  เมื่อเครื่องกรองสกปรกครั้งต่อไป จะต้องถอดแผ่น  กรองออกมาล้างทุกครั้ง

– เปิดวาล์วด้านน้ำเข้าเครื่องกรอง  รอจนมีน้ำไหลออกที่สกรูไล่อากาศ  จึงขันสกรูไล่อากาศให้แน่น

– ปรับวาล์วต่างๆ ให้อยู่ในตำแหน่งปกติ  เปิดปั้มใช้งานตามปกติ

– ตรวจสอบความเรียบร้อยและการรั่วซึม

ล้างแผ่นกรอง

การล้างแผ่นกรอง

    •  ให้ทำการปิดปั๊มสระว่ายน้ำ ปิดวาล์วน้ำด้านเข้าและด้านออกของเครื่องกรอง
    •  เปิดวาล์วเดรนน้ำใต้ถังกรอง คลายสกรูไล่อากาศที่อยู่ด้านบนของถังกรอง เพื่อให้น้ำไหลออกจากถังกรองเร็วขึ้น
    • เปิดฝาเครื่องกรองออก ถอดแผ่นกรองออกมาล้างทำความสะอาด โดยใช้น้ำแรงๆ ฉีด และใช้แปรงอ่อนๆช่วยขัดแผ่นกรอง
    • เมื่อล้างเสร็จแล้วให้นำแผ่นกรองใส่กลับไปอย่างเดิม เติมผงกรองโดยโรยให้ทั่วแผ่นกรอง และบางส่วนลูบบนแผ่นกรอง แล้วปิดฝาเครื่องกรอง

ในการทำความสะอาดสระว่ายน้ำจากปัญหาต่างๆ จำเป็นต้องใช้เวลาและแรงกายเป็นอย่างมาก เราจึงเสียเวลาวันพักผ่อนอันมีค่าไปกับการทำความสะอาด ทำให้โดยส่วนมากมักจะมีการใช้บริการทำความสะอาดกับผู้ให้บริการต่างๆ ที่มีความรู้ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา ดูแลรักษาสระว่ายน้ำ ทำให้ Absolute Pools ได้มีบริการทำความสะอาดสระว่ายน้ำ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า และช่วยเหลือให้ความรู้ ข้อมูลในการดูแลรักษาสระว่ายน้ำอีกด้วย

Absolute-Pools-Maintainance

บริการทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

Absolute Pools ผู้ให้บริการ ดูแลรักษาทำความสะอาดสระว่ายน้ำ โดยทีมงานมากประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ยินดีให้คำปรึกษาและบริการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: