วิธีกำจัดตะไคร่น้ำในสระว่ายน้ำ

วิธีกำจัดตะไคร่น้ำในสระว่ายน้ำ

ในประเทศไทย “ฝน” มักไม่ตกตามฤดูกาล แม้จะจบหน้าฝน ไปแล้วในทางทฤษฏี แต่ฝนก็ยังสามารถตกนอกฤดูกาล ทั้งหน้าร้อนและหน้าหนาว บ้างก็มาจากพายุ บางก็จากลมมรสุม โดยเฉพาะทางภาคใต้ เรียกได้ว่าฝนตกเกือบตลอดทั้งปี และฝนก็นำปัญหาสำคัญมาให้เจ้าของสระว่ายน้ำ คือการเข้ามาทำลายสมดุลของน้ำในสระ ซึ่งโดยปกติ สระว่ายน้ำจะต้องมีค่า PH ที่….. เพื่อทำให้น้ำสะอาดอยู่ตลอดเวลา หากคลอรีนหรือเกลือในสระเจือจางลงจนน้ำในสระขาดสมดุลมีค่า pH ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน หรือสูงกว่ามาตรฐานก็สามารถเกิดตะไคร่น้ำได้ จากการที่ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคต่างๆที่เข้ามาในสระได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้เกิดการเจริญเติบโตของตะไคร่น้ำ ที่มาจากสิ่งมีชีวิตประเภท สาหร่าย และสปอร์ ในสระว่ายน้ำ จากฝน สายลม และแสงแดด

ตะไคร่น้ำในสระว่ายน้ำ

ในการกำจัดตะไคร่น้ำนั้นมีหลากหลายวิธีด้วยกัน เพราะตะไคร่น้ำนั้นสามารถเติบโตได้ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งบนพื้น กระเบื้อง ยาแนว ทำให้วิธีกำจัดจึงแตกต่างและใช้หลากหลายวิธีมากขึ้นตามประเภทของตะไคร่สระว่ายน้ำ ได้แก่

1.ตะไคร่น้ำสีเขียว

ตะไคร่น้ำเขียว

ตะไคร่สีเขียวมักเกิดขึ้นได้ง่าย สามารถมองเห็นได้จากการลอยตัวบนน้ำ โดยตะไคร่น้ำชนิดนี้สามารถแพร่ขยายไปบนผนังสระ พื้นสระ และบันไดสระ

2.ตะไคร่น้ำสีน้ำตาล

algae mustard ตะไคร่น้ำสีน้ำตาล

ตะไคร่น้ำสีน้ำตาล มักถูกเข้าใจว่าเป็นสิ่งสกปรก ขยะ หรือทราย ไม่สามารถเกาะฝังแน่นติดผนังสระได้ดีนัก มักจะเกาะกลุ่มอยู่บนพื้นสระ ซึ่งทำให้ลื่นได้

3.ตะไคร่น้ำสีดำ

ตะไคร่น้ำสีดำ

ตะไคร่น้ำสีดำ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากกว่า 2 ประเภทแรก และกำจัดได้ยากกว่า สามารถฝังแน่นบนคอนกรีตและผนัง การมีอยู่จะไม่มีผลต่อความบริสุทธิ์ของน้ำในสระ แต่ก็ทำให้สระว่ายน้ำขาดความสวยงาม

1.แปรงขัดพื้นสระว่ายน้ำ

brush

หนึ่งวิธีขั้นพื้นฐานในการทำความสะอาดสิ่งสกปรกต่างๆก็คือ การนำแปรงขัดพื้นมาใช้ แต่ขั้นตอนนี้ อาจจะต้องใช้เวลา แรงกาย พอสมควร นอกจากนี้ยังต้องเลือกแปรงให้เหมาะกับคราบที่ฝังอยู่กับวัสดุต่างๆ เช่นแปรงพลาสติก แปลงทองเหลือง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและไม่ทำให้พื้น กระเบื้อง และยาแนวเสียหาย

โดยปกติทั่วไปมักใช้ร่วมกับน้ำยาต่างๆ เช่นน้ำส้มสายชู น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก เป็นต้น ซึ่งน้ำยาบางอย่างอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ เช่นจากการลื่นล้ม หรือกัดกร่อนผิวหนัง และมีเงื่อนไขการใช้งานที่ไม่เหมือนกัน เป็นอันตรายต่อมนุษย์ เช่น มีสารก่อมะเร็ง ซ้ำยังอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดี 100% เพราะเซลล์ของตะไคร่น้ำอาจจะยังตกค้างอยู่ ซึ่งเนื่องมาจากสารเคมีบางอย่างไม่ได้ถูกออกแบบมาใช้งานที่ไม่เกี่ยวข้องได้อย่างสมบูรณ์ อาจจะยังมีเซลล์ที่หลงเหลือตกค้างทำให้มีโอกาสเจริญเติบโตได้อีกครั้ง

วิธีนี้จะได้ผลดีต่อตะไคร่น้ำสีดำ หรือที่เป็นตะไคร่ที่เกาะฝังแน่นบนพื้น ผนัง สระว่ายน้ำ

2.เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง

เป็นวิธีใช้เครื่องทุ่นแรง ในการทำความสะอาดที่ได้ให้ผลลัพท์ที่ดีมาก ประหยัดแรง แต่ใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งสามารถใช้วิธีนี้กำจัดคราบฝังแน่นบนพื้นและตามยาแนวกระเบื้องในสระได้เป็นอย่างดี โดยวิธีนี้แม้จะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการทำความสะอาดสระว่ายน้ำได้ แต่ทว่าอุปกรณ์ยังมีความอันตรายหากโดนผิวหนังมนุษย์ อาจจะทำให้ผิวหนังหลุดได้จากแรงดันน้ำ มักเป็นอุปกรณ์ที่น่าพกติดบ้านเนื่องจากใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่นทำความสะอาดพื้นปูนหน้าบ้าน และพาหนะ

วิธีนี้จะได้ผลดีต่อตะไคร่น้ำสีดำ หรือที่เป็นตะไคร่ที่เกาะฝังแน่นบนพื้น ผนัง สระว่ายน้ำ

3.ระบบกรองสระว่ายน้ำ

เครื่องกรอง และปั๊มสระว่ายน้ำ

ระบบกรองสระว่ายน้ำ เป็นระบบพื้นฐานที่คอยทำความสะอาดน้ำในสระ มักจะใช้ร่วมกับสารเคมีสระว่ายน้ำ กรองสิ่งสกปรก เชื้อโรค ออกจากน้ำในสระ จะประกอบไปด้วยถังกรองและปั๊มสระว่ายน้ำ

โดยจะเป็นการทำความสะอาดน้ำในสระให้เข้าสู่ระบบกรอง ให้กรองตะไคร่ในน้ำ และสิ่งสกปรกออกมาก

ซึ่งหลังจากทำระบบหมุนเวียนน้ำ กรองน้ำในสระว่ายน้ำเสร็จแล้ว ให้นำแผ่นกรองไปล้างเพราะตะไคร่ยังคงอาศัยอยู่ได้ในอุปกรณ์สระว่ายน้ำทำให้ประสิทธิภาพของระบบลดลง

วิธีนี้ใช้ได้ผลกับตะไคร่น้ำสีเขียว และสีน้ำตาล ที่ลอยตัวอยู่ในน้ำ

4.คลอรีน

คลอรีน

คลอรีน คือสารเคมีฆ่าเชื้อโรคที่สำคัญในการดูแลรักษาสระว่ายน้ำ ที่คอยป้องกันการเกิด การแพร่พันธ์ของเชื้อโรคแบคทีเรีย ตะไคร่น้ำทุกชนิดในสระว่ายน้ำได้อย่างดี

วิธีนี้มักใช้ในการปรับสภาพน้ำ เพื่อป้องกันการเกิดตะไคร่น้ำที่นำไปสู่ปัญหาน้ำเขียว, น้ำขุ่นอีกด้วย

5.น้ำยากำจัดตะไคร่

น้ำยากำจัดตะไคร่สระว่ายน้ำ

น้ำยากำจัดตะไคร่ จะกำจัดเซลล์ตะไคร่ ที่ยังคงเหลือบนพื้น บนผนัง หรือที่อยู่ในน้ำของสระว่ายน้ำ โดยข้อจำกัดของการใช้น้ำยานั้นจะทำลายเซลล์ตะไคร่ในน้ำ แต่จะไม่สามารถทำให้คราบที่เกาะแน่นบนกระเบื้องหลุดสระว่ายน้ำออกมาได้อย่างสมบูรณ์ จำเป็นต้องใช้การการขัด หรือ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าช่วย

วิธีนี้จะได้ผลดีต่อตะไคร่น้ำสีเขียว,น้ำตาลและสีดำ ที่อยู่ในน้ำมากกว่าตามพื้นและผนังสระ โดยมีความสามารถในการกำจัดตะไคร่น้ำหลากหลายชนิดตามประเภทของน้ำยา

Swimtrine +

วิธีใช้น้ำยากำจัดตะไคร่ น้ำยา Swimtrine +

น้ำยา swimtrine + เป็นน้ำยากำจัดตะไคร่น้ำสีเขียวและสีน้ำตาลในสระว่ายน้ำ

คุณสมบัติ : ป้องกันตะไคร่น้ำสีเขียว ควรใช้เป็นประจำทุกสัปดาห์
วิธีการใช้ : ใช้เป็นประจำทุกๆสัปดาห์ เห็นผลเร็ว เมื่อใส่แล้วสามารถว่ายน้ำได้หลังจากเดินระบบหมุนเวียนน้ำ 1 Turnover

อัตราส่วน :

  • กรณีป้องกันน้ำขุ่นเขียว 150 ซีซี ต่อน้ำในสระ 19 ลบ.ม. (8 ซีซี ต่อน้ำในสะ 1 ลบ.ม.) ทุกๆ 7 วัน
  • กรณีเติมน้ำในสระว่ายน้ำใหม่ 300 ซีซี ต่อน้ำในสระ 19 ลบ.ม. (16 ซีซี ต่อน้ำในสระ 1 ลบ.ม.) ทุกๆ 5 วัน
BlackAlgaetrine

วิธีใช้น้ำยากำจัดตะไคร่ น้ำยา BlackAlgaetrine

  • น้ำยา BlackAlgaetrine เป็นน้ำยากำจัดตะไคร่น้ำสีดำในสระว่ายน้ำ

คุณสมบัติ : ขจัดปัญหาตะไคร่น้ำสีน้ำตาล หรือตะไคร่น้ำที่เกาะตามยาแนวและขอบตะเข็บกระเบื้องที่มีสีเขียวคล้ำเกือบดำ,น้ำตาล
วิธีการใช้ : ใช้ติดต่อกัน 2-3ครั้ง จนกว่าตะไคร่น้ำจะถูกกำจัดออกไปหมด โดยการใช้แปรงขัดช่วย เมื่อใส่แล้วสามารถว่ายน้ำได้หลังจากเดินระบบหมุนเวียนน้ำ 1 Turnover

อัตราส่วน :

  • กรณีป้องกันตะไคร่น้ำสีดำ ให้ใช้อัตรา 90 ซีซี ต่อน้ำในสระ 19 ลบ.ม. (5 ซีซี ต่อน้ำในสะ 1 ลบ.ม.) ทุกๆ 7 วัน
  • กรณีกำจัดตะไคร่น้ำสีดำ ให้ใช้อัตรา 180 ซีซี ต่อน้ำในสระ 19 ลบ.ม. (10 ซีซี ต่อน้ำในสระ 1 ลบ.ม.) ทุกๆ 5 วัน
Cleaning Swimming Pool

บริการกำจัดตะไคร่น้ำ

Absolute Pools บริการกำจัดตะไคร่น้ำในสระว่ายน้ำทุกประเภท ดูแลทำความสะอาดสระว่ายน้ำให้เหมือนใหม่ โดยทีมช่างมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

ติดต่อเรา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: